Vadovai

Meno vadovė Birutė Savickienė

Koncertmeisteris Vytautas Švabauskas