Repertuaras

Aukštaičių kadrilis (Juozo Lingio choreografija, Edvardo Pilypaičio muzika)

Džigialiavimas (Vytauto Juozapaičio muzika, aranžuota Eugenijaus Čiplio)

Eisim sesulės (Birutės Navickaitės choreografija, Leono Povilaičio muzika)

Gailingis (Vytauto Buterlevičiaus choreografija, Vytauto Juozapaičio muzika)

Gumbinė (Vido Mačiulskio choreografija, J. Petrausko muzika)

Kepurinė (Juozo Lingio choreografija, Jono Švedo muzika)

Klumpakojis (Juozo Gudavičiaus choreografija, Prano Budriaus muzika)

Kubilas (Aldonos Rugytės choreografija, Jono Švedo harmonizuota liaudies muzika)

Kubilinis (Laimutės Kisielienės choreografija, Jūratės Baltramiejūnaitės muzika)

Leliumai (Juozo Gudavičiaus choreografija, Giedriaus Svilainio muzika)

Linai (Elenos Morkūnienės choreografija, Jurgio Juozapaičio harmonizuota muzika)

Pabaigtuvių kadrilis (Vytauto Buterlevičiaus choreografija, Algimanto Bražinsko muzika)

Pasodinom ąžuolą (Juozo Gudavičiaus choreografija, liaudies muzika)

Pasveikinimas (Elenos Morkūnienės choreografija, Algimanto Raudonikio muzika)

Pempel pempel (Radvilavičienės choreografija, P. Budgino aranžuota liaudies muzika)

Protėvių žemė (Laimutės Kisielienės choreografija, Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, Bernardo Brazdžionio žodžiai)

Rusnietis (Juozo Lingio choreografija, Vytauto Juozapaičio muzika)

Sesylio (Juozo Lingio choreografija, Vytauto Klovos muzika)

Sukčius (Marijos Baronaitės choreografija, Jono Švedo muzika)

Suktinis (Jono Švedo choreografija, liaudies muzika)

Sūpuoklėlės (Laimutės Kisielienės choreografija, Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, liaudies žodžiai)

Šitam dideliam būry (Juozo Gudavičiaus choreografija)

Šventinė polka (Juozo Lingio choreografija, Edvardo Pilypaičio muzika)

Trilypis (Marijos Vaitulevičiūtės choreografija, Jurgio Gaižausko muzika)

Tryptas (Elenos Morkūnienės choreografija, Algimanto Bražinsko muzika, Stasio Žlibino žodžiai)

Vakaruškos (Juozo Gudavičiaus choreografija, Broniaus Mūro muzika, liaudies žodžiai)

Žemynėlė (Laimutės Kisielienės choreografija, Vytauto Juozapaičio muzika)

Žolynėlis (Vytauto Buterlevičiaus choreografija, Algimanto Bražinsko muzika)