Apie mus

Kupolė – tai stebuklingas vasaros Rasų šventės augalas su trimis šakomis, kurių viena žydi kaip saulė, antra – kaip mėnulis, o trečia – kaip žvaigždė. Mūsų protėviai visatą įsivaizdavo kaip nepaprastą medį, kurio šaknys – tai požeminis pasaulis, kamienas – antžeminis, o šakos, viršūnė – tai dangus. Gali būti, kad kupolė ir yra Pasaulio medžio simbolis. Kupolinės, Rasa, Joninės – tai lyg mūsų dienas pasiekęs praeitis laikų aidas, vis dar gyvas mumyse, nes ir šiandien ši šventė mus traukia ir žavi. Iš šios šventės papročių, šokio šiuo pavadinimu ir kilęs vyresniųjų šokių grupės „Kupolio rožė“ pavadinimas.
Kauno rajono Neveronių kultūros centro vyresniųjų tautinių šokių kolektyvas „Kupolio rožė“ susikūrė 2003 m. Kolektyvo vadovė Birutė Savickienė. Šokių grupės veikloje dalyvauja šokėjai – įvairių specialybių žmonės, kurie savo laisvalaikį skiria šokio menui, kultūrinei veiklai.
„Kupolio rožė“ koncertuoja valstybinių, kalendorinių švenčių metu, dalyvauja Kaziuko ir kitose mugėse, Kauno rajono ir Kauno miesto dainų ir šokių švenčių dalyvė, Pasaulio Tūkstantmečio Dainų šventės dalyvė. Kolektyvas yra respublikinių konkursų „Iš aplinkui“ ir „Klumpakojis“ nugalėtojas, kuriam Lietuvos liaudies kultūros centras yra suteikęs aukštą antrąją kategoriją. 2010 metų gegužės mėnesį „Kupolio rožė“atstovavo Lietuvą Italijoje Veronos mieste dideliame renginyje – Tarptautinėse maratono varžybose.

„Kupolio rožės“ šokėjus jungia meilė šokiui, Lietuvai, jos tradicijoms ir papročiams. Šokių grupės kolektyvas sklidinas entuziazmo, jaunatviškumo ir gražių planų.

Kauno rajono Neveronių kultūros centro vyresniųjų tautinių šokių kolektyvas „Kupolio rožė“ susikūrė 2003 m. Kolektyvo vadovė Birutė Savickienė. Šokių grupės veikloje dalyvauja šokėjai nuo 35 –erių iki 55- erių metų amžiaus. Tai – pedagogai, teisininkai, ūkininkai, verslininkai, medicinos darbuotojai ir kitų specialybių žmonės, kurie savo laisvalaikį skiria šokio menui, kultūrinei veiklai.

IMGP2088

2003-11-12 dieną įvyko pirmoji mūsų repeticija, kurioje dalyvavo visi norintys šokti ir bendrauti. Nuo tos dienos prasidėjo reguliarios repeticijos. Nutarta, kad kolektyvo pavadinimas bus „Kupolio rožė“.

Kauno aukštesniosios technikos mokyklos (buvęs Kauno politechnikumas) šokių kolektyvo „Pušynėlis“ 50-čio jubiliejinis koncertas. Į  koncertą buvo pakviesti  buvę šio kolektyvo šokėjai ir vadovai. Vadovė Birutė Savickienė 1980m. – 1990m. dirbusi šiame kolektyve senjorams atgaivino ir sustatė du šokius: „Gailingį“ ir „Šitam dideliam būry“. Šokti, nors ir po daugelio metų, visiems labai patiko. Tada ir gimė idėja ir mintis vėl susiburti į šokių kolektyvą, tam pritarė ir vadovė – Birutė Savickienė.