Ežerėlio miesto šventė

Birželio 3 d., šeštadienį, miesto aikštėje vyks Ežerėlio miesto šventė, kur pasirodys ir mūsų tautinių šokių grupė,
Puikiai praleiskite savitgalį.